GILDENULAND.nl maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren. Hiervoor slaan wij informatie op zoals je IP-adres, je surfgedrag en alle persoonsgegevens die je zelf bij ons achterlaat. Wij gebruiken deze gegevens om met tools van andere partijen deze informatie te analyseren om onze website te verbeteren. Je kunt nu direct toestemming geven voor al deze cookies.

Nieuwsflits

Nieuwe datum Gildedag Kring Maasland is 21 mei 2023!
Op deze nieuwe datum hopen we wij iedereen weer te ontmoeten om er samen een gezellige dag van te maken.
U komt toch ook?

Bezoek ons op Facebook Bezoek ons op YouTube Bezoek ons op Twitter

Vervolg op concert ‘Circle of Life’

Tijdens het Concert ‘Circle of Life’ wat op 13 december in de kerk plaats vond, werd ook de kastanjeboom vernoemd en de herinneringsplaquette door pastor Gerard Verbakel onthuld. Deze kastanjeboom is in de tussentijd herplant naast de contouren van de oude polderkerk. Op zondag 28 november 2021 was het tijd om deze levensboom te zegenen en de herinneringsplaquette bij deze boom te plaatsen.

Hiervoor was het complete gilde om 10.45 uur aanwezig op het kerkplein waarna zij, vergezeld door een afvaardiging van Harmonie Union en het Nulands Gemengd koor samen met Ize Lunenburg, scholiere van Basisschool De Hoogakker, en diverse geïnteresseerden waaronder pastor Gerard Verbakel en diverse leden van het kerkbestuur, in optocht naar de polderkerk liepen onder een iel najaarszonnetje.

Hoofdman Gerry van der Schoot opende de bijeenkomst en gaf direct de microfoon aan pastor Verbakel voor een welkomstwoord. Na het woordje zegende pastor Verbakel de kastanjeboom en verontschuldigde zich voor zijn verdere afwezigheid i.v.m. doopviering.

Aansluitend werd door Herman Roelofs namens het Kerkbestuur, Wilfred van Erp namens Harmonie Union, Nellie van Berkel namens het Nulands Gemengd Koor, Ize Lunenburg namens basisschool De Hoogakker en Gerry van der Schoot namens het gilde Sint-Antonius Abt een schep aarde bij de kastanjeboom gegooid. Mia van Rooij plaatste namens het Kerkbestuur de herinneringsplaquette nabij de levensboom.

Evenals tijdens het concert in de kerk las ook nu Ize Lunenburg haar prachtige gedicht voor wat met een applaus werd beloond.

Door de vendeliers werd, begeleid door de tamboers, aansluitend op de contouren van de polderkerk het vendelgebed uitgebeeld. Dit vendelgebed beeldt de strijd tussen goed en kwaad uit en kun je dan ook goed plaatsen in de strijd tegen het Coronavirus.

Hoofdman Gerry van der Schoot legde tijdens het vendelen de betekenis uit die achter iedere vendelslag ligt. Een indrukwekkend geheel wat dan ook door alle toeschouwers met een welverdiend applaus werd bekrachtigd.

Na een dankwoord voor de aanwezigheid van eenieder en de uitgesproken wens dat we binnen de Nulandse gemeenschap samen in broeder- en zusterschap, in nabuurschap, de strijd zullen blijven aangaan en daarnaast elkaar zoveel als mogelijk blijven ondersteunen en helpen waar nodig, toog het gilde met in haar kielzog alle aanwezigen weer terug naar het kerkplein.

We kunnen terugzien op een goed bezochte, mooie en integere bijeenkomst.