GILDENULAND.nl maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren. Hiervoor slaan wij informatie op zoals je IP-adres, je surfgedrag en alle persoonsgegevens die je zelf bij ons achterlaat. Wij gebruiken deze gegevens om met tools van andere partijen deze informatie te analyseren om onze website te verbeteren. Je kunt nu direct toestemming geven voor al deze cookies.

Nieuwsflits

Nieuwe datum Gildedag Kring Maasland is 21 mei 2023!
Op deze nieuwe datum hopen we wij iedereen weer te ontmoeten om er samen een gezellige dag van te maken.
U komt toch ook?

Bezoek ons op Facebook Bezoek ons op YouTube Bezoek ons op Twitter

Sint Antonius Abt

Helaas hebben we ook deze keer de Teerdag moeten afzeggen ivm met de huidige situatie, maar hopelijk mogen we onze feestdag later dit jaar nog vieren.

Deze feestdag is altijd op of na 17 januari en is dus de naamdag van de Heilige Antonius wat bij het Nulandse Gilde gevierd wordt als de Teerdag. Dit komt dus doordat St. Antonius onze patroonheilige is. Hieronder het levensverhaal van onze patroonheilige. 

H. Antonius van Egypte (251-356), abt.

Antonius van Egypte, ook bekend als Antonius Abbas, Antonius Abt, Antonius met het varken of Antonius de Grote, was Egyptenaar van geboorte. Hij leefde vanaf zijn 20e, na de dood van zijn ouders, als kluizenaar, als een soort “martelaar van de geest”, geïnspireerd door de tekst uit Mattheüs 19: “Als je volmaakt wilt zijn, verkoop dan alles wat je bezit en volg mij”.

Antonius van Egypte 1 

Hij wordt beschouwd als de eerste abt. Hij leefde, na 35 jaar in een rotsspelonk te hebben gewoond, op een berg aan de overkant van de Nijl in de buurt van het huidige El-Maimum, waar hij H. Paulus van Thebe (feest 15 januari) ontmoette. De legende vertelt dat een raaf hen brood bracht, dat ze samen deelden.

Twintig jaar later verhuisde hij naar een oase in Egypte, waar hij door vele christenen werd bezocht, die kluizenaarswoningen bouwden. Hoewel het geen georganiseerd klooster was, gaf Antonius geestelijke leiding, waarmee hij de eerste abt was; vandaar dat hij Antonius Abt wordt genoemd en Vader van het Kloosterleven. Volgens de overlevering vocht hij tegen vele verleidingen en wist die door zijn onwrikbare geloof alle te weerstaan.

Antonius van egypte 2

Hij wordt afgebeeld met varkens, omdat in de Middeleeuwen het vlees van de varkens op 17 januari uitgedeeld werd aan de armen door de Antonieten (de kloosterorde die onder zijn naam was ontstaan), die hun varkens vrij door de straten mochten laten lopen. Die droegen een belletje, om de mensen te laten weten dat ze er waren: zij aten namelijk alle etensresten op, waardoor de pest zich niet kon verspreiden, zo dacht men.

antonius van egypte 3

Het varken zou echter ook symbool staan voor de zinnelijkheid en vraatzucht, die overwonnen is door Antonius. De orde van de Antonieten, een broederschap van ziekenverzorgers, werd gesticht door de Franse edelman Gaston de la Valloire, van wie de zoon genas van antoniusvuur op voorspraak van Antonius. Gaston liet uit dankbaarheid een klooster bouwen en de antonieten bouwden vele hospitalen. De Antonieten droegen een bel om aan te kondigen dat ze kwamen in besmettelijke gebieden en een Tau- of Antoniuskruis. Ze werden in 1777 deel van de Maltezer ridderorde.

Antonius zou beschermen tegen veeziekten, huidziekten, zoals lepra, tegen antoniusvuur (ergotisme) en de pest.

Hij is daarom één van de zes Pestheiligen en patroonheilige van dieren. In Spanje worden op zijn feestdag dieren gezegend, zowel huisdieren als vee en wordt overal feest gevierd.

Antonius’ relieken worden sinds 1491 bewaard in de St. Julienkerk in Arles. Ook wordt er een reliek in Warfhuizen (Gr.) bewaard. Daarnaast behoort Antonius Abt samen met H. Quirinus van Neuss, H. Cornelius en H. Hubertus tot de Vier Heilige Maarschalken, omdat de plaatsen waar zij vereerd worden vaak in één bedevaart werden aangedaan, resp. Wesel, Neuss, Aken en Luik.