GILDENULAND.nl maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren. Hiervoor slaan wij informatie op zoals je IP-adres, je surfgedrag en alle persoonsgegevens die je zelf bij ons achterlaat. Wij gebruiken deze gegevens om met tools van andere partijen deze informatie te analyseren om onze website te verbeteren. Je kunt nu direct toestemming geven voor al deze cookies.

Trommen

Info betreft lessen.

De functie van de Tamboer

IMG 9800Wat een Gilde is behoeft geen verdere uitleg, dat weten we allemaal. Maar wat is nou eigenlijk, of beter wat was, de functie van de tamboer! Laten we beginnen met de Gildetrom zelf. Een echte gildetrom is gemaakt van een ketel van hout, koper of messing. De banden, ook wel velgen of hoepels genoemd, zijn van hout. Het vel mag niet van kunststof zijn en is derhalve vervaardigd van bewerkt kalfsvel.
Het bespannen van de vellen gebeurt met touwen die door middel van leerschuiven naar elkaar toe worden getrokken. Tegen het ondervel rusten enkele, meestal 4, darmsnaren. In het huidige Gildewezen wordt, binnen onze eigen Kring Maasland, gebruik gemaakt van voornamelijk alleen maar Gildetrommen. In andere kringen, zoals Land van Cuijk, zien we ook nog vaak de muziektrom voorkomen. Binnen Kring Maasland komt de muziektrom eigenlijk alleen nog maar voor als zijnde een soort oefentrom, of ten behoeve van een leerlingtamboer.

Binnen het Gilde St. Antonius Abt hebben we de beschikking over een 4-tal kleiner formaat Gildetrommen speciaal voor de jeugdtamboers. De Gildetrom deed in de achttiende eeuw zijn intrede.


De functie van tamboer werd in die eeuw voor het eerst genoemd. Evenals de vendeliers treden de tamboers op tijdens ceremoniële handelingen zoals het koningschieten, het patroonsfeest en bij begrafenissen. Samen met de vendeliers waren zij tot ongeveer de jaren '70 de enige Gildebroeders die een uniform droegen. Opvallend aan de tamboer ten opzichte van de andere Gildebroeders is dat hij vroeger betaald kreeg voor zijn werk. In 1879 betaalde het Gilde St. Antonius Abt ƒ 2,50 aan salaris voor de tamboer. Voor het aan- of rondzeggen van de trommelaar werd nog eens vijftig cent uitgetrokken. Dit rondzeggen bestond uit het aanroepen van de hoogheid en de overige Gildebroeders tijdens Gildefeesten. Later werd zijn salaris omgezet in een vrijstelling van contributie. Tegenwoordig betalen zelfs de tamboers gewoon contributie.
Nu is het zo dat de tamboers bijna altijd vooroplopen. Indien het Gilde in het bezit is van een standaardruiter loopt deze voorop, in principe om de weg vrij te maken, want hier komt De Guld!

De tamboers laten dan werkelijk horen dat “De Guld” eraan komt, waarbij de achterliggende gedachte is: “Daor hedde de Guld, daor hedde de Guld, daor hedde potdomme de Guld!” en “Mensen kom kijken want er staat iets moois op stapel!”

Omdat tijdens Gildedagen ook prijzen beschikbaar zijn voor het mooiste geheel in de optocht, hebben de tamboers ook de functie van “maathouders”. Het is dan ook de bedoeling dat alle achteropkomende Gildebroeders in de maat blijven lopen. Alleen dan kan men in aanmerking komen voor het mooiste geheel in de optocht!

Wat gebeurt er nou precies tijdens een Gildedag?

1.De Gildemis

Hier hebben de tamboers de taak, als zij de kerk binnen komen getromd, om de kerkgangers te waarschuwen dat de Mis een aanvang gaat nemen en tevens om alle andere Gildebroeders de kerk binnen te begeleiden.
Tijdens de concecratie wordt de gebruikelijke bel vervangen door tromgeroffel of een speciale combinatie van slagen (dit is per Gilde verschillend) van, meestal, één tamboer.

2.De Optocht

Zoals al eerder vermeld, zijn de tamboers tijdens de optocht een beetje de “maathouders”. Maar zij zijn meer dan dat!

Omdat de tamboers in de regel voorop lopen zijn zij ook de blikvangers van het totale Gilde. Dat betekent dat toeschouwers langs de kant, en natuurlijk ook de juryleden, hun eerste indruk van een bepaald Gilde opdoen aan de hand van hoe de tamboers zich presenteren in zo’n optocht. Daarom zijn de tamboers zo belangrijk!

3.De Massale Opmars

Dit is een spektakel wat iedere Gildenbroeder, tamboer en toeschouwer nooit vergeet. Een immens mooi gezicht als alle tamboers op één rij over het terrein richting tribune op komen gelopen. Ook hier weer de taak van: “Let op, hier komen we aan!”

Je ziet dat dit overal bij elke activiteit weer terugkomt.

4.De wedstrijden

De wedstrijden in trommen is een verhaal apart.

Globaal is er een onderverdeling in trommen voor junioren en trommen voor senioren.

Binnen Kring Maasland zijn er alleen wedstrijden voor de Gildetrom. Bij andere kringen, zoals bijvoorbeeld bij een vrije Gildendag of Landjuweel zijn er ook wedstrijden voor muziektrom.

De onderverdeling betreffende de wedstrijden is als volgt:

-          Gildetrom klasse Jeugd tot 13 jaar

-          Gildetrom klasse Jeugd van 13 tot 16 jaar

-          Gildetrom klasse C (hierin komen alle Jeugdtamboers als zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt)

-          Gildetrom klasse B

-          Gildetrom klasse A

-          Gildetrom klasse U (Uitmuntend)

Tevens zijn er wedstrijden voor het groepstrommen (minimaal 3 tamboers) in de klassen:

-          Groepstrommen Jeugd

-          Groepstrommen Senioren klasse B

-          Groepstrommen Senioren klasse A

Men promoveert naar een hogere klasse als men het daarvoor vereiste puntenaantal behaald heeft. Slechts eenmaal per jaar kan men promoveren.