GILDENULAND.nl maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren. Hiervoor slaan wij informatie op zoals je IP-adres, je surfgedrag en alle persoonsgegevens die je zelf bij ons achterlaat. Wij gebruiken deze gegevens om met tools van andere partijen deze informatie te analyseren om onze website te verbeteren. Je kunt nu direct toestemming geven voor al deze cookies.

Commissies

Binnen het Nulandse gilde zijn er veel richtingen. Er kan worden gevendeld, getromd, geschoten met geweer en/of handboog en/of kruisboog of men gaat jeu de boulen of bazuinblazen.

Al deze onderdelen dienen ook binnen het gilde goed geregeld te zijn. En dat zijn ze ook binnen het Nulandse gilde!

Voor ieder onderdeel is een commissie in het leven geroepen die uit 3 gildebroeders bestaat. Drie gildebroeders die weten waar ze over spreken en die hun specifieke onderdeel naar goed geweten en met de nodige kennis 'besturen'.

Twee keer per jaar, een maand voor de Algemene Ledenvergadering, wordt er een speciale commissievergadering gehoudenwaarbij alle commissieleden samen met de Overheid van het gilde rond de tafel zitten. Op zo'n vergadering komt ieder onderdeel aan bod en kunnen specifieke 'technische' onderwerpen in een kleiner geheel besproken worden.

Dat dit zijn vruchten kan afwerpen is al diverse malen gebleken.